Privacybeleid

Cookiebeleid

Bij het gebruik van website van Keukenspecialist.nl kan door Keukenspecialist.nl en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine pakketjes met gegevens die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat je browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld het gebruik van de website te verbeteren.
Zo kunnen bijvoorbeeld de instellingen om in te loggen bewaard blijven, of de website brengt de informatie die voor jouw het meest interessant is duidelijker in beeld. Anderzijds kunnen wij met deze informatie de website analyseren om zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag en interesse van bezoekers.

Weten cookies wie ik ben?

Nee! Cookies zijn altijd anoniem, je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet (tenzij je deze zelf achterlaat). Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Hoe gebruikt Keukenspecialist.nl cookies?

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Keukenspecialist.nl en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van Keukenspecialist.nl te vergemakkelijken of om jouw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website van Keukenspecialist.nl te onthouden.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van keukenspecialist.nl te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat wij weten welke onderdelen van de website populair zijn. Zodat Keukenspecialist.nl op basis van deze gegevens de gebruiksvriendelijkheid kan verhogen.

4) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van jouw surfgedrag een profiel op te bouwen, zodat op basis van jouw (vermoedelijke) interesses afgestemde informatie kan worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van je bezoek aan andere websites.
Voorbeeld: Als je bijvoorbeeld bepaalde pagina’s bekeken hebt die bedoeld zijn voor starters, wordt ervan uitgegaan dat je van plan bent om je eerste huis te kopen. Alle overige informatie die voor jou van belang kan zijn, wordt dan opvallender op de website getoond, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen informeren.

De verzamelde informatie zoals hierboven vermeld, kan worden gecombineerd met door Keukenspecialist.nl verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Keukenspecialist.nl verwerkte persoonsgegevens. Keukenspecialist.nl maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies

Je kunt via de instellingen van je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies je accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van je browser kun je de exacte locatie en werkwijze achterhalen.
Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.
Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat je geen advertenties meer krijgt. Je krijgt nog steeds advertenties te zien in je browser, maar deze zijn niet langer afgestemd op jouw wensen, voorkeuren of interesses.

Privacybeleid en Databescherming

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van jouw privacy en de verwerking en doorgifte van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verloopt.

Wij verzoeken je om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleen je toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Door de algemene voorwaarden voor databescherming te accepteren stem je er mee in dat een Keukenspecialist.nl deelnemer contact met je mag opnemen wanneer je op onze site een keuken hebt ontworpen of een belevingsgids hebt aangevraagd. Eventueel gemaakte tekeningen mogen worden ingezien en aangepast.

Registratie persoonsgegevens

Keukenspecialist.nl legt je gegevens vast wanneer je gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of je gegevens achterlaat in een van onze vestigingen.

In de volgende situaties registreren wij jouw persoonsgegevens;

  • Bij het invullen van een review voor een geleverd product of geleverde dienst.
  • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
  • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
  • Ingeval wij jouw persoonsgegevens van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld wanneer je bij deze derde partijen hebt aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of bij deze partijen jouw interesse hebt aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.

Daarbij kunnen wij de volgende informatie vragen en/of registreren;

Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Gebruik van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Keukenspecialist.nl gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het meten van de klanttevredenheid,
  • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen en te verbeteren,
  • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail,
  • Voor het versturen van onze online nieuwsbrieven
  • Daarnaast worden de gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
  • Keukenspecialist.nl zal jouw gegevens beschikbaar stellen wanneer je een 3D ontwerp van een keuken hebt gemaakt en opgeslagen, of een belevingsgids hebt besteld. Uw gegevens worden strict en alleen afgegeven aan één van onze deelnemende keukenvakzaken bij jouw in de regio zodat zij je kunnen voorzien van advies op maat. Tekeningen mogen worden ingezien en aangepast.

Mocht je vragen hebben over bovenstaand beleid neem dan gerust contact op via