Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing voor Keukenspecialisten.nl. Keukenspecialisten.nl is een concept van DER KREIS Nederland B.V.

  • Door deelname aan actie's en het gebruik maken van het moodboard gaat de deelnemer (bezoeker) akkoord met de privacyverklaring.
  • Door gebruik te maken van het moodboard geeft de deelnemer (bezoeker) toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. De gegevens van de deelnemer zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. 
  • Keukenspecialisten.nl mag de verstrekte naam en moodboard van de deelnemer (bezoeker) publiceren via alle media.
  • Keukenspecialisten.nl kan te allen tijde een moodboard verwijderen en de deelnemer (bezoeker) uitsluiten indien de deelnemer (bezoeker) op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Keukenspecialisten.nl of derden.
  • Keukenspecialisten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname of het gebruik maken van het moodboard.
  • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Keukenspecialisten.nl worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
  • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Keukenspecialisten.nl.

Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: